Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


VRINDA är Hans Helighet Srila B.A.Paramadvaiti Maharajas, Srila Bhakti Bimala Harijan Maharajs och Srila Atulananda Acaryas andliga familj, grundad r 1984, under inspiration av deras andliga mästare Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada , Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaj och Srila B.P.Puri Goswami Maharaj.

Vaishnavakulturen fördes ut i världen av hans andlige mästare Srila Prabhupada. Idag samlas Vrindas medlemmar regelbundet i Vrindavana. Vrindas centrum här i världen ligger i det kända Vrinda Kunja, där de hängivna brukar samlas från hela världen till de viktigaste festivalerna för att befästa sin tro, i sitt hjärtas djup ta till sig den gudomliga atmosfären i Vrindavan, och sjunga och höra om Sri Sri Radha Krishna och hans barmhärtiga inkarnation Sri Caitanya Mahaprabhu.

Efter hans andlige mästares, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas, bortgång, fortsatte vår Guru Maharaja, Srila B.A. Paramadvaiti, med stark tro sin mästares uppdrag, och välsignad av Srimati Radharani åkte han till Vrindavana för att grunda Vrinda-missionen i Indien. Vrinda har idag många centra i Sydamerika, Central- och Nordamerika, liksom i Indien och p många håll i Europa, bland annat i Sverige. Vrindavaninstitutet grundades sedan i Indien år 1990.

Genom att öppna nya ashram, jordbrukskollektiv, skolor och kulturcentra, har Vrinda vuxit över hela världen. Många vegetariska restauranger har också öppnats för att hjälpa och finansiera ashrams och föra fram vegetarismen. Vrindamissionen erbjuder lindring för världen på många sätt:

Första prioritet är att väcka världen ur den blinda materialismens okunnighet. Att lära dem den vediska visdomen, framför allt att varje människa skapar sitt eget öde genom sina handlingar, vilka för med sig karmiska reaktioner i detta liv och/eller i hennes framtida liv.

Andra prioritet för Vrinda är att hjälpa folk att ändra sin diet och att sluta förorena världen genom att hålla sig bundna i lidelsens och okunnighetens kvaliteter. Hellre komma till godhetens kvalitet, så att människor kan få en klar vision om hur man kan ta sig ur den materiella bundenheten vid dåliga vanor, etc., vilka får dem att lida om och om igen.

Tredje prioritet är att hjälpa människor att på alla möjliga sätt få uppleva hur vaishnaver har ett rent hjärta och är fulla av medlidande med andra. Att dela ut vegetarisk prasadam så mycket som möjligt i deras centra utan avgifter, är en viktig del i tjänsten. Vrinda-centra erhåller vanligtvis 24 timmars daglig service i rådgivning för människor i svårigheter. Vrinda-centra är i grunden inriktad på undervisning, men om de har resurser, samarbetar de också med andra organisationer för att distribuera mat till de fattiga, fri medicinsk rådgivning och annan hjälp i nödsituationer.

Fjärde prioritet är att skapa möjligheter att ge rum för människor som söker en andlig tillflykt I Vrindas ashram. Sådana ashram är centra för meditation och studier och har stora resurser att hela människor från deras oro. Sådana ashram har dagliga föredrag i vedisk lära och många seminarier på regelbunden basis för såväl för de som bor där, som för vänner och studenter. Dessa ashram försöker också tillhandahålla faciliteter för deras äldre vaishnava-medlemmar.

Hare Krishna Hare Krishna / Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama / Rama Rama Hare Hare

Klicka här för att se ngra av Vrindas mnga ashram.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare